Categorie: Algoritmi fundamentali

Algoritm pentru determinarea cifrei minime a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea cifrei minime a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine care este cea mai mică cifră care apare în scrierea acestuia. O astfel de problemă se poate rezolva cu ajutorul Metodei Greedy. Se...

Algoritm pentru determinarea cifrei maxime a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea cifrei maxime a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine care este cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia. O astfel de problemă se poate rezolva cu ajutorul Metodei Greedy. Se...

Algoritm pentru determinarea produsului de cifre a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea produsului de cifre a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze produsul cifrelor care alcătuiesc numărul. Se declară o variabilă adițională, p, care se inițializează cu valoarea 1. Cât timp...

Algoritm pentru determinarea inversului unui număr 0

Algoritm pentru determinarea inversului unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze inversul numărului citit. Se declară o variabilă adițională, invers, care se inițializează cu valoarea 0. Cât timp n mai...

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale pare nenule 0

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale pare nenule

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze suma primelor n numere naturale pare nenule. După citirea numărului n, se declară 3 variabile auxiliare, s va memora...

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale impare 0

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale impare

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze suma primelor n numere naturale pare nenule. După citirea numărului n, se declară 3 variabile auxiliare, s va memora...

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale 0

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze suma primelor n numere naturale nenule. Se declară 2 variabile adiționale, s (va reține suma, este inițializată cu 0)...

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a fiecărei cifre într-un număr 0

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a fiecărei cifre într-un număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se construiască un program care să determine și să afișeze de câte ori apare fiecare cifră în scrierea numărului, iar dacă o cifră nu apare,...

Algoritm pentru determinarea divizorilor unui număr 0

Algoritm pentru determinarea divizorilor unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se afișeze toți divizorii (proprii și improprii) ai numărului. Toți divizorii (proprii și improprii): După introducerea numărului n, se folosește variabila i, care pornește de...

Algoritm pentru determinare minim/maxim dintr-un vector 0

Algoritm pentru determinare minim/maxim dintr-un vector

Se citește de la tastatură un număr natural n și n numere întregi. Să se determine și să se afișeze cel mai mare/cel mai mare număr dintre cele introduse. Se citește variabila n și vectorul...