Categorie: C/C++

Algoritm pentru determinarea maximului de pe fiecare linie a unei matrici 0

Algoritm pentru determinarea maximului de pe fiecare linie a unei matrici

Se citește o matrice cu n linii și m coloane. Să se determine și să se afișeze maximul de pe fiecare linie a matricii. O astfel de problemă se poate rezolva ușor folosind metoda Greedy....

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unei cifre într-un număr 0

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unei cifre într-un număr

Se citește de la tastatură un număr natural n și o cifră. Să se determine și să se afișeze de câte ori apare acea cifră în scrierea numărului. Se citește cifra și numărul. Cât  timp...

Algoritm pentru eliminarea unui caracter dintr-un șir (Metoda II) 0

Algoritm pentru eliminarea unui caracter dintr-un șir (Metoda II)

Se citește de la tastatură un șir de caractere. Să se citească un alt caracter, să se elimine toate aparițiile acelui caracter din șir, iar apoi să se afișeze șirul modificat. Ca și în cazul...

Algoritm pentru eliminarea unui caracter dintr-un șir (Metoda I) 1

Algoritm pentru eliminarea unui caracter dintr-un șir (Metoda I)

Se citește de la tastatură un șir de caractere. Să se citească un alt caracter, să se elimine toate aparițiile acelui caracter din șir, iar apoi să se afișeze șirul modificat. După citirea șirului, se...

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unui caracter într-un șir (Metoda II) 0

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unui caracter într-un șir (Metoda II)

Se citește de la tastatură un șir de caractere și un caracter. Să se elimine din șir toate aparițiile caracterului introdus, după care să se afișeze șirul modificat. Programul trebuie să fie case sensitive, adică...