Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unei cifre într-un număr 0

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unei cifre într-un număr

Se citește de la tastatură un număr natural n și o cifră. Să se determine și să se afișeze de câte ori apare acea cifră în scrierea numărului. Se citește cifra și numărul. Cât  timp...

Algoritm pentru eliminarea unui caracter dintr-un șir (Metoda II) 0

Algoritm pentru eliminarea unui caracter dintr-un șir (Metoda II)

Se citește de la tastatură un șir de caractere. Să se citească un alt caracter, să se elimine toate aparițiile acelui caracter din șir, iar apoi să se afișeze șirul modificat. Ca și în cazul...

Algoritm pentru eliminarea unui caracter dintr-un șir (Metoda I) 1

Algoritm pentru eliminarea unui caracter dintr-un șir (Metoda I)

Se citește de la tastatură un șir de caractere. Să se citească un alt caracter, să se elimine toate aparițiile acelui caracter din șir, iar apoi să se afișeze șirul modificat. După citirea șirului, se...

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unui caracter într-un șir (Metoda II) 0

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unui caracter într-un șir (Metoda II)

Se citește de la tastatură un șir de caractere și un caracter. Să se elimine din șir toate aparițiile caracterului introdus, după care să se afișeze șirul modificat. Programul trebuie să fie case sensitive, adică...

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unui caracter într-un șir (Metoda I) 1

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unui caracter într-un șir (Metoda I)

Se citește de la tastatură un șir de caractere și un caracter. Să se elimine din șir toate aparițiile caracterului introdus, după care să se afișeze șirul modificat. Programul trebuie să fie case sensitive, adică...

Algoritm pentru înlocuirea unui subșir dintr-un șir de caractere 0

Algoritm pentru înlocuirea unui subșir dintr-un șir de caractere

Se citește de la tastatură 3 șiruri de caractere. Să se înlocuiască fiecare apariție în primul șir a celui de-al doilea șir cu ultimul. Exemplu: pentru șirurile: „Mihai are mare nevoie de apă” , „are”...