Algoritm pentru verificarea proprietății de număr perfect 0

Algoritm pentru verificarea proprietății de număr perfect

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine dacă acesta este un număr perfect. Un număr este perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi, fără numărul însuși. Algoritm pentru determinarea...

Algoritm pentru verificarea proprietății de pătrat perfect a unui număr 0

Algoritm pentru verificarea proprietății de pătrat perfect a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se verifice dacă acesta este pătrat perfect. Metoda 1 Metoda 2

Algoritm pentru calcularea distanței dintre 2 puncte 0

Algoritm pentru calcularea distanței dintre 2 puncte

Se dau două puncte din plan, A(xa, ya) și B(xb, yb).  Să se determine distanța dintre cele 2 puncte. Folosind formula distanței dintre 2 puncte:

Algoritm pentru eliminare consoane din șir de caractere 0

Algoritm pentru eliminare consoane din șir de caractere

Se citește de la tastatură un șir cu cel mult 100 de caractere, conținând doar litere. Să se elimine consoanele și să se afișeze șirul modificat.

Algoritm pentru eliminare vocale din șir de caractere 2

Algoritm pentru eliminare vocale din șir de caractere

Se citește de la tastatură un șir cu cel mult 100 de caractere, conținând doar litere. Să se elimine vocalele și să se afișeze șirul modificat.

Algoritm pentru determinarea celui mai mare divizor comun a 2 numere (Metoda a II-a, Algoritmul lui Euclid) 0

Algoritm pentru determinarea celui mai mare divizor comun a 2 numere (Metoda a II-a, Algoritmul lui Euclid)

Se citesc  de la tastatură 2 numere naturale. Să se determine folosind algoritmul lui Euclid și să se afișeze cel mai mare divizor comun al celor 2 numere Exemplu: pentru numerele 2 și 8 se...

Algoritm pentru determinarea celui mai mare divizor comun a 2 numere (Metoda I – scăderi repetate) 0

Algoritm pentru determinarea celui mai mare divizor comun a 2 numere (Metoda I – scăderi repetate)

Se citesc de la tastatură 2 numere naturale. Să se determine folosind algoritmul lui Euclid și să se afișeze cel mai mare divizor comun al celor 2 numere Exemplu: pentru numerele 2 și 8 se...

Algoritm pentru concatenarea (lipirea) a 2 numere 0

Algoritm pentru concatenarea (lipirea) a 2 numere

Se citesc de la tastatură 2 numere, a și b. Să se determine și să se afișeze numărul format din concatenarea (lipirea) celor 2 numere. Se declară mai multe variabile, p, aux, nrcif și i....