Algoritm pentru calcularea factorialului unui număr (n factorial) – iterativ 0

Algoritm pentru calcularea factorialului unui număr (n factorial) – iterativ

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine n factorial (n!). Variabila p va reține factorialul, având inițial valoarea 1. Pentru fiecare i, de la 1 la n, se înmulțește p...

Algoritm pentru funcția exponențială (a ridicat la puterea b) 0

Algoritm pentru funcția exponențială (a ridicat la puterea b)

Se citesc de la tastatură 2 numere: n și p. Să se determine și să se afișeze rezultatul ridicării numărului n la puterea p (n^p). Se citesc cele 2 variabile, iar apoi se înmulțește de...

Algoritm pentru determinarea cifrei de control a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea cifrei de control a unui număr

Să se scrie un program care calculează cifra de control a unui număr întreg. Cifra de control se obține efectuând suma cifrelor sale, apoi suma cifrelor acestei sume, până când se obține o sumă formată...

Algoritm pentru determinarea cifrei minime a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea cifrei minime a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine care este cea mai mică cifră care apare în scrierea acestuia. O astfel de problemă se poate rezolva cu ajutorul Metodei Greedy. Se...

Algoritm pentru determinarea cifrei maxime a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea cifrei maxime a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine care este cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia. O astfel de problemă se poate rezolva cu ajutorul Metodei Greedy. Se...

Algoritm pentru determinarea produsului de cifre a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea produsului de cifre a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze produsul cifrelor care alcătuiesc numărul. Se declară o variabilă adițională, p, care se inițializează cu valoarea 1. Cât timp...

Algoritm pentru determinarea inversului unui număr 0

Algoritm pentru determinarea inversului unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze inversul numărului citit. Se declară o variabilă adițională, invers, care se inițializează cu valoarea 0. Cât timp n mai...

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale pare nenule 0

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale pare nenule

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze suma primelor n numere naturale pare nenule. După citirea numărului n, se declară 3 variabile auxiliare, s va memora...

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale impare 0

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale impare

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze suma primelor n numere naturale pare nenule. După citirea numărului n, se declară 3 variabile auxiliare, s va memora...

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale 0

Algoritm pentru determinarea sumei primelor n numere naturale

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze suma primelor n numere naturale nenule. Se declară 2 variabile adiționale, s (va reține suma, este inițializată cu 0)...