Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a fiecărei cifre într-un număr 0

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a fiecărei cifre într-un număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se construiască un program care să determine și să afișeze de câte ori apare fiecare cifră în scrierea numărului, iar dacă o cifră nu apare,...

Algoritm pentru determinarea divizorilor unui număr 1

Algoritm pentru determinarea divizorilor unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se afișeze toți divizorii (proprii și improprii) ai numărului. Toți divizorii (proprii și improprii): După introducerea numărului n, se folosește variabila i, care pornește de...

Algoritm pentru determinare minim/maxim dintr-un vector 0

Algoritm pentru determinare minim/maxim dintr-un vector

Se citește de la tastatură un număr natural n și n numere întregi. Să se determine și să se afișeze cel mai mare/cel mai mare număr dintre cele introduse. Se citește variabila n și vectorul...

Algoritm pentru descompunerea unui număr în factori primi 0

Algoritm pentru descompunerea unui număr în factori primi

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se afișeze descompunerea acestuia în factori primi, dar și puterea la care aceștia apar în formarea numărului. Se citește numărul n, iar apoi se pornește...

Algoritm pentru determinarea sumei cifrelor unui număr 0

Algoritm pentru determinarea sumei cifrelor unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze suma cifrelor numărului. Variabila s este inițializată cu 0, reprezentând suma cifrelor numărului. Cât timp n mai are cifre,...

Algoritm pentru determinarea maximului dintr-o matrice 0

Algoritm pentru determinarea maximului dintr-o matrice

Se citește de la tastatură două numere naturale, n și m și elementele unui tabloul bidimensional, cu n linii și m coloane. Să se determine și să se afișeze cel mai mare element din matrice....

Algoritm pentru verificarea proprietății de palindrom 0

Algoritm pentru verificarea proprietății de palindrom

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se verifice dacă acesta are proprietatea de a fi un palindrom și să se afișeze un mesaj corespunzător. Un palindrom este un număr care citit...

Algoritm pentru determinarea numărului de cifre 0

Algoritm pentru determinarea numărului de cifre

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine numărul de cifre ale variabilei n. Cât timp variabila n mai are cifre, variabila c crește cu o unitate, returnând în final numărul...

Algoritm pentru verificarea proprietății de număr prim 0

Algoritm pentru verificarea proprietății de număr prim

Un număr prim este acel număr care nu are divizori proprii. Programul se folosește de o proprietate a numerelor prime și anume aceea că un astfel de număr nu are divizori până la radical din...