Etichetat: număr

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unei cifre într-un număr 0

Algoritm pentru determinarea numărului de apariții a unei cifre într-un număr

Se citește de la tastatură un număr natural n și o cifră. Să se determine și să se afișeze de câte ori apare acea cifră în scrierea numărului. Se citește cifra și numărul. Cât  timp...

Algoritm pentru verificarea proprietății de pătrat perfect a unui număr 0

Algoritm pentru verificarea proprietății de pătrat perfect a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se verifice dacă acesta este pătrat perfect. Metoda 1 Metoda 2

Algoritm pentru determinarea cifrei de control a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea cifrei de control a unui număr

Să se scrie un program care calculează cifra de control a unui număr întreg. Cifra de control se obține efectuând suma cifrelor sale, apoi suma cifrelor acestei sume, până când se obține o sumă formată...

Algoritm pentru determinarea cifrei minime a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea cifrei minime a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine care este cea mai mică cifră care apare în scrierea acestuia. O astfel de problemă se poate rezolva cu ajutorul Metodei Greedy. Se...

Algoritm pentru determinarea cifrei maxime a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea cifrei maxime a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine care este cea mai mare cifră care apare în scrierea acestuia. O astfel de problemă se poate rezolva cu ajutorul Metodei Greedy. Se...

Algoritm pentru determinarea produsului de cifre a unui număr 0

Algoritm pentru determinarea produsului de cifre a unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze produsul cifrelor care alcătuiesc numărul. Se declară o variabilă adițională, p, care se inițializează cu valoarea 1. Cât timp...

Algoritm pentru determinarea inversului unui număr 0

Algoritm pentru determinarea inversului unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze inversul numărului citit. Se declară o variabilă adițională, invers, care se inițializează cu valoarea 0. Cât timp n mai...

Algoritm pentru determinarea divizorilor unui număr 1

Algoritm pentru determinarea divizorilor unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se afișeze toți divizorii (proprii și improprii) ai numărului. Toți divizorii (proprii și improprii): După introducerea numărului n, se folosește variabila i, care pornește de...

Algoritm pentru descompunerea unui număr în factori primi 0

Algoritm pentru descompunerea unui număr în factori primi

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se afișeze descompunerea acestuia în factori primi, dar și puterea la care aceștia apar în formarea numărului. Se citește numărul n, iar apoi se pornește...

Algoritm pentru determinarea sumei cifrelor unui număr 0

Algoritm pentru determinarea sumei cifrelor unui număr

Se citește de la tastatură un număr natural n. Să se determine și să se afișeze suma cifrelor numărului. Variabila s este inițializată cu 0, reprezentând suma cifrelor numărului. Cât timp n mai are cifre,...